Who's who

Photo Name and Position Address Phone, Fax, E-mail

Professor Adam Cenian

Action involvement:
BM1205

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
14 Fiszera St
80-952 Gdansk
Poland
Tel. +48586995276
show e-mail address

Tools

Last updated: 26 September 2016 top of page